Alternativa drivmedel

El

Idag är mer än hälften av alla bilar som säljs laddbara, ungefär en tredjedel är rena elbilar. Trenden är tydlig och omställningen går fort. Elbilar är fortfarande dyrare i inköp jämfört med fossilbilar men låga driftkostnader kan ändå ge en lägre totalkostnad. I genomsnitt drar en elbil cirka 2 kWh per mil vilket innebär en bränslekostnad på cirka 3-4 kronor per mil.


En elbil drivs bara med en elmotor och hämtar energi från ett batteri som laddas via elnätet. De flesta elbilar kan köra mellan 20 och 50 mil.


En laddhybridbil har en förbränningsmotor och ett batteri som laddas från elnätet. De flesta laddhybridbilar kör mellan fyra och åtta mil på el, och vid längre sträckor används bensin eller diesel.


I en hybridbil finns både en elmotor och en förbränningsmotor. Energin till elmotorn hämtas från ett batteri som laddas av bilens överskottsenergi, exempelvis vid inbromsningar, och används som krafttillskott när det behövs. På så sätt blir bränsleförbrukningen mindre. Hybridbilens batteri kan inte laddas från elnätet, och bilen är helt enkelt en bränslesnålare fossilbil.

Laddning av elbil och laddhybrider

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt, bilen laddar när du gör annat. Eftersom bilen ofta står parkerad länge krävs normalt inte särskilt hög effekt.


Har du eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det oftast enkelt att installera en laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare. En laddbox kostar mellan 15-25 000 kr för utrustning och installation före eventuella bidrag. Ibland kan du behöva höja huvudsäkringen i huset, men det kan gå att undvika genom smart styrning av laddningen, så kallad lastbalansering.


Hitta parkeringsplatser med laddstation på uppladdning.nu

Bidragsmöjligheter för laddplats

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik vid installation av laddplats och få upp till 50 procent av kostnaden avdraget direkt på fakturan.


Skatteverkets information om skattereduktion för Grön teknik


Företag, organisationer och föreningar kan söka stödet "Ladda bilen" via Naturvårdsverket. Det kan sökas både före och efter installation. Du kan få maximalt 15.000 kr i stöd per laddpunkt, dock max 50 procent av totala kostnaden.


Naturvårdsverkets information om "Ladda bilen"


För installation av publik laddning, tillgänglig för allmänheten finns möjlighet att söka stöd via Klimatklivet. Stödet ska sökas hos länsstyrelsen under anbudsperioder och måste sökas före installation påbörjas. Stödet gäller både normalladdning och snabbladdning.


Naturvårdsverkets information om stöd till publik laddning 2022


Gas

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas när de används som drivmedel för fordon. Biogas är ett förnybart bränsle och ger inget nettotillskott till växthuseffekten vid förbränningen, medan naturgas är ett fossilt bränsle som utvinns vid oljekällor. Även naturgas ger dock lägre utsläpp av koldioxid jämfört med bensin och diesel.


Laddstation för el och tankstation för gas finns vid E6 i Håby.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede