Fossilfria transporter 2030

Som en del av Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030 kommer Munkedals kommun successivt att byta ut alla våra bensin- och dieseldrivna fordon till fossilfria el- och biogasfordon. Målet är att det ska vara genomfört 2030.


Kommunen vill föregå med gott exempel när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi är en stor arbetsgivare och står för en betydande mängd transporter. Med vår satsning kan vi bidra till att snabba på utbyggnaden av infrastruktur för laddning och tankning av förnybara och fossilfria drivmedel. Vi vill också inspirera det lokala näringslivet att välja fossilfria fordon.


Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik i vår kommun. Lika viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta på distans och ha möten via nätet.

38 kommuner

Satsningen Fossilfria transporter 2030 gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta

Vill du veta mer?

Ett av målen med Fossilfria transporter 2030 är att bli en världsledande gränsregion när det gäller användningen av el- och biogasfordon. Följ utvecklingen på fossilfri2030.se


Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030.


Se filmen där Munkedals kommuns tidigare kommunalråd Åsa Karlsson berättar om vårt mål:

Syntolkningstext och transkription

Jorden sedd från rymden som snurrar och samtidigt zoomas du in till Fyrbodalsregionen i Sverige.

 

Text: Munkedal ställer om till fossilfritt.

 

- Åsa Karlsson här, Munkedals kommun.Vi krokar arm med 38 kommuner i Sverige och Norge.

 

Text: Fossilfri gränsregion 2030. Ett samarbete mellan 39 kommuner i Sverige och Norge.

 

- Tillsammans ska vi bli världens bästa fossilfria gränsregion inom transporter. Vårt mål är att bli helt fossiloberoende år 2030. Omställningen har börjat.

 

Text i logotyp: Fossilfria transporter, Ja tack! Fyrbodal, Östfold och Follo.

 

Flera logotyper syns. Logotyp 1: Interreg Sverige-Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska Unionen. Logotyp 2: Region Västra Götaland. Logotyp 3: Fyrbodal. Logotyp 4: Östfold fylkeskommune. Logotyp 5: Akershus fylkeskommune. Logotyp 6: Norsk elbilförening. Logotyp 7: Gröna bilister.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Bo Säll