Tips på hur du kan konsumera och agera mer miljövänligt

Flygfoto över en sjö som är formad som ett hjärta. Sjön är omgiven av skog.

Kaserna

Genom att förändra beteendet och göra aktiva val kan vi tillsammans minska vår egen och samhällets påverkan på miljön och klimatet.

 

En av de största miljöutmaningarna vi står inför just nu är klimatförändringar. I det så kallade Parisavtalet för år 2015 enades nästan alla världens länder om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under en och en halv grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.

 

I Sverige släpper vi ut cirka sju ton växthusgaser per person och år. För att klara målet på under två grader global uppvärmning behöver utsläppen minska till cirka ett ton per person och år.

 

Nedan listar vi hur du kan du hjälpa till för att vi ska lyckas nå målet på en och en halv grader.

Välj mat som är bra för miljön och klimatet

Maten står för ungefär en fjärdedel av hushållens påverkan på miljön och klimatet. Genom att välja mat som är bra för miljön och klimatet kan du göra stor skillnad. Du kan exempelvis:

 • Äta mer grönsaker och mindre kött
 • Välja grönsaker efter säsong
 • Välja råvaror som är närproducerade
 • Välja råvaror som är ekologiska, exempelvis råvaror märkta med Krav, MSC eller EU Ekologiskt jordbruk
 • Välja kött som har mindre påverkan på klimatet och miljön som exempelvis fisk, musslor, kyckling och gris i stället för nötkött och jätteräkor som har stor påverkan på miljön och klimatet
 • Slänga mindre mat. Planera inköp och ta hand om matrester. I snitt slängs 50-60 kilogram fullt ätbar mat per person och år.

Sortera dina sopor rätt

Att sortera avfallet rätt är en viktig del för att minska påverkan på miljön och klimatet. Detta för att avfall ska kunna komma till nytta, exempelvis bli till ny energi, och för att farliga ämnen inte ska spridas i miljön. Viktigast är att farligt avfall som batterier, färg, lösningsmedel, lågenergilampor och elektronik och lik-nande sorteras rätt. Men tänk också på att:

 • Källsortera övrigt avfall så att det kan tas om hand på bästa sätt
 • Sortera ut matavfall ur dina sopor. Detta omvandlas till biogas (fordons-bränsle) och biogödsel som används i jordbruk.
 • Undvika att köpa aluminiumförpackningar
 • Återvinn alltid metallförpackningar. Återvinning av metall spar 95 procent av energikostnaden jämfört med att tillverka ny.
 • Återvinn plast. Plast bryts ner mycket långsamt i naturen, 400-500 år, och tillverkas ofta av olja. Plastskräp sprids i haven och skadar vattenlevande djur och påverkar även oss människor.

Tänk på hur du reser - ta tåget eller cykeln framför bil och flyg

Flyg och biltransporter hör till de största miljöhoten och genom att välja andra sätt att resa kan du minska din påverkan på miljön och klimatet. Behöver du en bil kan du välja en miljöbil eller köra eco-driving för att minska på användningen av bränslet. Du kan exempelvis:

 • Låta bilen stå och cykla, gå eller åk kollektivt så ofta det går
 • Åka tåg i stället för flyg. En flygresa från Stockholm till Göteborg släpper ut cirka 135 gånger mer koldioxid jämfört med en tågresa på samma sträcka.
 • Använda en bilpool
 • Resa en kortare sträcka på semestern eller semestra runtomkring där du bor

Minska på din energianvändning

Att minska på energianvändningen är också ett bra sätt för att minska din påverkan på miljön och klimatet. Du kan exempelvis:

 • Sänka inomhustemperaturen
 • Ha lagom temperatur i kyl (plus 5 grader Celsius) och frys (minus 18 grader Celsius)
 • Tina fryst mat i kylen i stället för i mikron
 • Byta ut glödlampor mot LED-belysning
 • Släcka lamporna i rum du inte vistas i
 • Stänga av apparater och dra ut sladdar när du inte använder dem. Apparater i stand-by läge och mobilladdare som sitter i kontaktuttaget drar el i onödan
 • Minska på din användning av vatten genom att installera snålspolande blandare och duschmunstycken, använda energieffektiv diskmaskin och endast köra diskmaskin när den är full

Välj ett klimatsmart system för uppvärmningen hemma

Den största energianvändningen i bostaden går till uppvärmning. Genom att välja ett system för uppvärmningen som är klimatsmart vinner vi mycket. Du kan exempelvis:

 • Tilläggsisolera huset
 • Byta ut oljepannan mot ett annat uppvärmningssystem
 • Välja förnybar el

Tänk på vad du köper och återanvänd i stället för att köpa nytt

Vår konsumtion står för en stor del av världens påverkan på miljön och klimatet. Varor och tjänster påverkar miljön på olika sätt under sin livscykel, det vill säga från att de produceras tills de blir avfall. För att minska din påverkan kan du exempelvis:

 • Köpa begagnat. Köper du begagnade kläder sparar du 97 procent av den energi som går åt för att tillveka ett nytt klädesplagg
 • Välja miljömärkta varor, som exempelvis Bra miljöval, Svanen, Eco Sustainaible Textile, EU Ecolabel, FSC (märkning för trävaror), GOTS (märkning för textilier) och TCO certified (märkning för elektronikprodukter)
 • Byta ut gamla vitvaror till mer energisnåla alternativ. Läs på energideklarationen för att se vilken energiklass varan har och välj helst vitvaror med klassningen A+++.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Bo Säll