Tips på hur du kan konsumera och agera mer miljövänligt

Idag står vi inför två stora utmaningar när vi pratar om miljö och klimat. Det svåra i utmaningarna är att resultatet av en åtgärd eller konsekvensen av att vi nte gör något syns långt senare. Detta gör att vi måsta agera utan att till 100 procent veta. Forskningen ger oss tydliga råd och tips hur vi ska gå tillväga.
Utmaningarna handlar om förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen.


Innehåll på sidan

Sammanfattningsvis: tänk på vad du handlar och handla det du behöver

Vår konsumtion står för en stor del av världens påverkan på miljön och klimatet. Varor och tjänster påverkar miljön på olika sätt under sin livscykel, det vill säga från att de produceras tills de blir avfall. För att minska din påverkan kan du exempelvis:

Köpa begagnat. Köper du begagnade kläder sparar du 97 procent av den energi som går åt för att tillverka ett nytt klädesplagg.


Välja miljömärkta varor, som exempelvis Bra miljöval, Svanen, Eco Sustainaible Textile, EU Ecolabel, FSC (märkning för trävaror), GOTS (märkning för textilier) och TCO certified (märkning för elektronikprodukter)


Byta ut gamla vitvaror till mer energisnåla alternativ. Läs på energideklarationen för att se vilken energiklass varan har och välj helst vitvaror med klassningen A+++.

Vad kan vi som enskilda personer göra?

Ganska mycket faktiskt, i stora drag handlar det om att förbruka mindre av de resurser som det finns begränsat av, så kallade ändliga resurser. Här gäller det gamla uttrycket "många bäckar små..." i allra högsta grad. Det handlar om energikällor, material och metoder att producera på. Till hjälp när vi väljer produkter finns det ett antal olika märkningar och certifieringar som visar hur produkten kommit till. Är det på ett hållbart sätt eller ej?


Det finns ingen certifiering eller märkning som är hundraprocentig. Vi kan aldrig sluta påverka vår omgivning, det handlar om att minska den negativa påverkan. Även utan märkningssystem och liknande kan vi göra nytta. Det enklaste sättet är att minska konsumtionen av nya varor. Köp begagnat, hyr eller låna. Då nyttjas de produkter som redan finns maximalt. Idag pratas det en hel del om cirkulär ekonomi, det handlar helt enkelt om att använda material och produkter om och om igen.

Vi kan inte ersätta alla våra saker med miljömärkta alternativ, resursförbukningen kommer ändå att vara ett problem. Därför är det viktigt att minska förbrukningen och nyttja resurserna så bra det går.


I det så kallade Parisavtalet för år 2015 enades nästan alla världens länder om att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, helst under en och en halv grader. Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp av växthusgaser.


För privatpersoner i vår del av världen är det främst dessa punkter som orsakar de stora utsläppen:

 • Konsumtion av prylar, kläder och mat
 • Transport/resor
 • Boende


I Sverige släpper vi ut lite drygt sju ton växthusgaser per person och år. För att klara målet på under två grader global uppvärmning behöver utsläppen minska till cirka ett ton per person och år.


Nedan listar vi hur du kan du hjälpa till för att vi ska lyckas nå målet på en och en halv grader.

Välj mat som är bra för miljön och klimatet

Maten står för ungefär en fjärdedel av hushållens påverkan på miljön och klimatet. Genom att välja mat som är bra för miljön och klimatet kan du göra stor skillnad. Du kan exempelvis:

 • Välja grönsaker efter säsong
 • Välja råvaror som är närproducerade
 • Äta mer grönsaker och mindre kött
 • Välja råvaror som är ekologiska, exempelvis råvaror märkta med Krav, MSC eller EU Ekologiskt jordbruk. Om du ska välja några produkter att byta ut så har vi räknat upp de som gör störst nytta med att köpa ekologiskt
  • Kaffe/Cacao
  • Mejeriprodukter
  • Bananer/vindruvor
  • Kött, svenskt naturbeteskött är också bra.
  • Potatis
 • Välja kött som har mindre påverkan på klimatet och miljön som exempelvis fisk, musslor, kyckling och gris i stället för nötkött och jätteräkor som har stor påverkan på miljön och klimatet
 • Slänga mindre mat. Planera inköp och ta hand om matrester. I snitt slängs 50-60 kilogram fullt ätbar mat per person och år.

Sortera dina sopor rätt

Att sortera avfallet rätt är en viktig del för att minska påverkan på miljön och klimatet. Detta för att avfall ska kunna komma till nytta, exempelvis bli till ny energi, och för att farliga ämnen inte ska spridas i miljön. Viktigast är att farligt avfall som batterier, färg, lösningsmedel, lågenergilampor och elektronik och lik-nande sorteras rätt. Men tänk också på att:

 • Källsortera övrigt avfall så att det kan tas om hand på bästa sätt
 • Sortera ut matavfall ur dina sopor. Detta omvandlas till biogas (fordonsbränsle) och biogödsel som används i jordbruk.
 • Undvika att köpa aluminiumförpackningar
 • Återvinn alltid metallförpackningar. Återvinning av metall spar 95 procent av energikostnaden jämfört med att tillverka ny.
 • Återvinn plast. Plast bryts ner mycket långsamt i naturen, 400-500 år, och tillverkas ofta av olja. Plastskräp sprids i haven och skadar vattenlevande djur och påverkar även oss människor.

Tänk på hur du reser – ta tåget eller cykeln framför bil och flyg

Flyg och biltransporter hör till de största miljöhoten och genom att välja andra sätt att resa kan du minska din påverkan på miljön och klimatet. Behöver du en bil kan du välja en miljöbil eller köra eco-driving för att minska på användningen av bränslet. Du kan exempelvis:

 • Låta bilen stå och cykla, gå eller åk kollektivt så ofta det går. Kanske åka tillsammans med någon granne.
 • Åka tåg i stället för flyg. En flygresa från Stockholm till Göteborg släpper ut cirka 135 gånger mer koldioxid jämfört med en tågresa på samma sträcka.
 • Använda en bilpool
 • Resa en kortare sträcka på semestern eller semestra runtomkring där du bor

Minska på din energianvändning

Att minska på energianvändningen är också ett bra sätt för att minska din påverkan på miljön och klimatet. Du kan exempelvis:

 • Sänka inomhustemperaturen
 • Ha lagom temperatur i kyl (plus 5 grader Celsius) och frys (minus 18 grader Celsius)
 • Tina fryst mat i kylen i stället för i mikron
 • Byta ut glödlampor mot LED-belysning
 • Släcka lamporna i rum du inte vistas i
 • Stänga av apparater och dra ut sladdar när du inte använder dem. Apparater i stand-by läge och mobilladdare som sitter i kontaktuttaget drar el i onödan
 • Minska på din användning av vatten genom att installera snålspolande blandare och duschmunstycken, använda energieffektiv diskmaskin och endast köra diskmaskin när den är full

Välj ett klimatsmart system för uppvärmningen hemma

Den största energianvändningen i bostaden går till uppvärmning. Genom att välja ett system för uppvärmningen som är klimatsmart vinner vi mycket. Du kan exempelvis:

 • Tilläggsisolera huset
 • Byta ut oljepannan mot ett annat uppvärmningssystem
 • Välja förnybar el

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Bo Säll