Skydd mot olyckor

För att öka säkerheten och tryggheten i kommunen ska varje kommun ha ett handlingsprogram för att förebygga olyckor.

Lagkrav

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen.

Handlingsprogram Munkedals kommun

I Munkedals kommun är det Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns uppdrag att upprätta ett handlingsprogram utifrån lagen om skydd mot olyckor. Läs mer om deras arbete och nu gällande handlingsprogram på räddningstjänstförbundets webbsida.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg