Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.


Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.


Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Var finns skyddsrummen?

Se interaktiv karta på MSB:s webbplats.


Skyddsrumskarta


Vanliga frågor om skyddsrum

Finns det skyddsrum i Munkedals kommun?

Ja, det finns skyddsrum. Var de finns kan du se på kartan i MSB:s kartportal. MSB har också register över alla skyddsrum.

När kan skyddsrum användas och av vem?

De kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

Hur vet jag om det finns ett skyddsrum i det hyreshus jag bor i?

Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bilden ovan. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Hur vet jag om skyddsrummet i min fastighet är aktivt?

Titta på skyddsrumskartan (www.msb.se/skyddsrum) för vägledning eller kontakta MSB via e-postadress skyddsrum@msb.se med din fråga.

Om det inte finns skyddsrum i min fastighet, vart ska jag ta vägen om kriget kommer?

Ta dig till det skyddsrum som är närmast där du befinner dig. I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme såsom källare eller tunnel.

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus?

Det är ägaren till en byggnad som innehåller skyddsrum som har underhållsansvaret. Om en skyddsrumskontroll visar på brister blir ägaren ålagd att åtgärda dessa.

Skyddsrummet i mitt hus är cykelförråd. Får det vara det?

Ja. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt förekommande. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för fortlöpande underhåll och inspektion, samt att iordningställande av skyddsrummet inom två dygn är möjligt.

Tillhör jag något speciellt skyddsrum?

Nej, vid fara under höjd beredskap söker du skydd i det skyddsrum som är närmast.

Hur länge kan man vistas i ett skyddsrum?

Skyddsrummen ska vara konstruerade för att avsett antal personer ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Hur lång tid får det ta att ställa i ordning ett skyddsrum?

Iordningställandet får ta max två dygn.

Hur står det till med beredskapen att iordningställa skyddsrum? Vem är det som iordningställer om larmet går?

Byggnadens ägare eller dess representant är ansvarig för att under höjd beredskap bereda tillträde till skyddsrummet. De som befinner sig på plats ställer iordning skyddsrummet enligt den instruktion som finns i skyddsrummet.

Vad finns i ett skyddsrum?

I ett skyddsrum ska det finnas, när det är iordningställt, vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Får jag ta med mitt husdjur till ett skyddsrum?

Skyddsrummen är avsedda för befolkningen. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg