Kontaktuppgifter vård- och äldreomsorg

Klicka på personens namn för att skicka e-post.


Kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Telefon

Karolina Christensen

Avdelningschef vård och omsorg

0524-18145

Elise Ek

Enhetschef Sörbygården och Hedekas hemtjänst

0524-18035

Lisa Mantelli Jonsson

Enhetschef Svarteborg hemtjänst och Dinglegården

0524-18010

Jackie Evensson

Enhetschef Munkedal hemtjänst

0524-18192

Maria Nivard Olsson

Enhetschef Munkedal hemtjänst

0524-18272

Andreas Borg

Enhetschef Allégården I

0524-18460

Sara Karlsson

Enhetschef Allégården II

0524-18452

Pernilla Jansson

Enhetschef Ekebacken korttidsboende och Rehab

0524-18 321

Malin Petzäll

Enhetschef hemsjukvården

0524-18336

Anna Thydén

Enhetschef bistånd

0524-18149

Sajra Kiserud

Biståndshandläggare Hedekas samt socialpsykiatri

0524-18001

Magdalena Wilhelmsson

Biståndshandläggare Munkedal

0524-18224

Inez Rössberg Andersson

Biståndshandläggare färdtjänst

0524-18350

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann