Omsorgs- och sjukvårdsavgift

Omsorgsavgift

Inkomstuppgifter

Avgifterna grundas på aktuella inkomster som pensioner, inkomst från anställning, inkomst från näringsverksamhet samt kapitalinkomster. Kapitalet räknas inte med vid avgiftsberäkningen.

 

För makar och sambor med gemensamt hushåll sammanräknas inkomsterna och delas med två. Samma gäller om ene maken/makan flyttar till särskilt boende. Har båda makarna biståndsinsatser får var och en beslut om detta.

Bostadskostnad

Eventuellt bostadstillägg sammanräknas med nettoinkomsten. Bor du i eget boende tas hänsyn till den bostadskostnad som gäller för beräkning av bostadstillägg. Bor du i särskilt boende tas hänsyn till hela boendekostnaden.

Sjukvårdsavgift

Avgiften gäller för sjukvårds- och personalinsatser från:

  • Kommunal primärvård (hemsjukvård)
  • Dagrehab
  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik

 

Avgiftsnivå
370 kr/månad och individ oavsett antal besök när man är inskriven i kommunal primärvård. Om avgiften överstiger avgiftsutrymmet gäller detta som avgift.

 

Avgiftsbefriade:

  • Barn och ungdomar upp till 20 år fyllda

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Pia Janerstål