Avgifter i särskilt boende

Vilka avgifter tas ut i särskilt boende?

Matabonnemang

Månadskostnaden för ett matabonnemang är 4200 kronor. Kostnaden avser alla måltider inklusive för-och eftermiddagskaffe. Kostnaden är inte beroende av avgiftsutrymmet. Kompensation för tillagning läggs i förbehållsbeloppet och varierar från år till år. Denna summa påverkar inte avgiften för mat (men påverkar avgiftsutrymmet vilket kan minska omvårdnadsavgiften).

Hyra

Hyrorna är beräknade efter yta och standard. Detta gör att lägenheterna varierar i hyreskostnad. Hyran ändras med samma procent som allmännyttans hyror varje år.

Vill du ha information om kostnaden på en viss lägenhet så kan du få denna uppgift av enhetschefen på respektive boende.

Omvårdnadsavgift

Månadskostnaden är maximalt 2575 kronor och varierar även den år från år beroende på basbeloppet. Denna avgift är beroende av att vårdtagaren har ett avgiftsutrymme.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Pia Janerstål