Äldre skolor

Ett äldre foto över elever som går på en väg vid ett äldre skolhus. Skolhuset har en speciell arkitektur i nationalromantisk stil.

Fabriksskolan 1916, Foss socken. Fotograf: Selma Sahlberg.

I en reportageserie om tre artiklar under december 2019 skrev webbredaktionen om hur det var i skolan förr och var de äldre skolorna i Munkedals kommun låg (fram till 1950-talet). Nu finns artiklarna även här på kultursidorna. I varje artikel tas ett perspektiv av skolgången upp och flera personer har intervjuats och berättat om sin skoltid. Följ med på en historisk resa i skolans värld!

Artiklarna

Information om skolorna

I samband med artikelserien har vi även tagit fram en kartportal med kort information om och bilder på skolorna samt interaktiva kartor som visar var de låg.


Klicka här för att komma till kartportalen

Vill du veta mer?

Om du vill läsa mer om de äldre skolorna i Munkedals kommun finns följande böcker och häften, varav de flesta går att låna eller läsa på plats på Munkedals bibliotek:


 • Anteckningar från en studiecirkel i Svarteborgs hembygdsförenings regi om gamla skolor
 • ”En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet”, 1995
 • ”En bygd i förvandling – Hede socken – Långön, Brattön, Sandåker, Stensryr” av Ewa Alfredsson, 2015
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del ett, 1980
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del två, 1986
 • ”Folkskoleväsendets utveckling i Foss socken” av Erland Forshult, 1942
 • ”Folkesbergs skolhus”, en uppsats i historia av Lena Andersson vid Högskolan Dalarna, 1996
 • ”Från byskola till centralskola – En redogörelse för skolväsendet i Dingle-trakten intill våra dagar” av Karl-Axel Tylegård. Ingår i Dingle Samhällsförenings jubileumsskrift ”Dingle av i dag och i går”, 1954
 • ”Från Sandåker till Stensryr – Hede socken, en bygd i förvandling” av Ewa Alfredsson, 2012
 • ”Munkedals kommun förr och nu” av Anders Språng och Ebbe Gustafsson, 2013
 • ”Svarteborgs kommun 1848-1973 – Glimtar från protokoll och handlingar” av Gustav Uleberg, 1973
 • ”Sörbygdens härad – socknarna Hede, Krokstad, Sanne”, 1984
 • ”Valbo-Ryr en socken i Dalsland”, 2017
 • Hembygdsföreningarnas årsskrifter och webbsidor – du hittar länkar till dem på sidan Föreningar, föreningsliv


Eller varför inte passa på att intervjua dina äldre släktingar?

Källor till informationen om skolorna i Svarteborgs och Bärfendals socknar

 • Anteckningar från en studiecirkel i Svarteborgs hembygdsförenings regi om gamla skolor
 • Facebookgruppen ”Svarteborg Anno Dazumal” som drivs genom Svarteborgs hembygdsförening
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del ett, 1980
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del två, 1986
 • ”Folkesbergs skolhus”, en uppsats i historia av Lena Andersson vid Högskolan Dalarna, 1996
 • ”Från byskola till centralskola – En redogörelse för skolväsendet i Dingle-trakten intill våra dagar” av Karl-Axel Tylegård. Ingår i Dingle Samhällsförenings jubileumsskrift ”Dingle av i dag och i går”, 1954
 • Intervjuer med Bertil Falck, Birgitta Hansson, Kjäll Oscarsson, Ann Rönnqvist, Allan Sohlberg, Ingrid Sörqvist och Lennart Sörqvist
 • ”Svarteborgs kommun 1848-1973 – Glimtar från protokoll och handlingar” av Gustav Uleberg, 1973

Källor till informationen om skolorna i Sörbygden

 • ”En bygd i förvandling – Hede socken – Långön, Brattön, Sandåker, Stensryr” av Ewa Alfredsson, 2015
 • ”Från Sandåker till Stensryr – Hede socken, en bygd i förvandling” av Ewa Alfredsson, 2012
 • ”Hede Fornminnes och hembygdsförenings årsskrift 2009”
 • Intervjuer med Ewa Alfredsson, Kerstin Eliasson och Gunilla Lindskog
 • ”Sörbygdens härad – socknarna Hede, Krokstad, Sanne”, 1984

Källor till informationen om skolorna i Munkedalstrakten

 • ”En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet”, 1995
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del ett, 1980
 • ”Fem socknar i Munkedal”, del två, 1986
 • ”Folkskoleväsendets utveckling i Foss socken” av Erland Forshult, 1942
 • Intervjuer med Sverker Balksten, Leif Berg, Lasse Hedlund och Jan Hognert
 • ”Munkedals kommun förr och nu” av Anders Språng och Ebbe Gustafsson, 2013
 • ”Munkedalsbygden”, Munkedals hembygdsförening, nummer 2 2015
 • ”Valbo-Ryr en socken i Dalsland”, 2017

 

Sammanställningen och texterna är gjorda av Lotta Karlsson.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson