Definitioner

Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under dagen i skolan (studiebesök, idrottsdagar etc.) eller resor till och från fritidsverksamhet.


Med gångavstånd avses avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen (mäts från tomtgräns till skolans tomtgräns/påstigningsplatsen med kommunens digitala verktyg).


Med självskjuts avses skjuts med fordon som ordnas av vårdnadshavaren.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Kajsa Lindberg