Bostadsprojekt

Bostadsprojekt

Bostäder under planering i Munkedals kommun

Här kan du ta del av planering kring bostadsprojekt i kommunen.

Vadholmen - bostadsområde

Illustration över 4 st huskroppar med lägenheter och utemiljö

Illustration från det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för Vadholmen, framtagen av Semrén & Månsson.

På området Vadholmen vid Örekilsparken i Munkedal planeras 100-talet lägenheter, indelat i tre områden och etapper.


Brixly AB är vinnare i markanvisningstävlingen för området Vadholmen vid Örekilsparken i Munkedal. Det vinnande bidraget innefattar fyra huskroppar med träfasad och sammanlagt 59 lägenheter, där merparten är 2:or, 3:or och 4:or med kök och balkong.

 

Utemiljön är planerad för odling, orangeri och växtlighet samt mötesplatser som lekplatser, utegym och grillplatser.


Den framtagna detaljplanen ger förutsättningar för att uppföra cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. Planen tillåter förutom bostäder även centrum- och handelsverksamhet, främst i den västra delen av planen.

 

Parallellt med Brixlys planering för byggnation, arbetar det kommunala bolaget Munkbo med en förstudie för lägenhetsbyggande på anslutande markområde.


Jag har en fråga!

Har du frågor om boende i Munkedals kommun är du välkommen att höra av dig via e-post: planbygg@munkedal.se


Senast ändrad: