Bostadsprojekt

Bostadsprojekt

Bostäder under planering i Munkedals kommun

Här kan du ta del av planeringen kring bostadsprojekt i kommunen.

Vadholmen - bostadsområde

Illustration bostadsområde

På området Vadholmen vid Örekilsparken i Munkedal planeras 100-talet lägenheter, indelat i tre områden och etapper.


En markanvisningstävling har genomförts för en av huskropparna, där parten bakom det vinnande förslaget får möjlighet att bebygga området. Det vinnande bidraget förväntas presenteras i närheten av årskiftet 21/22.


Den framtagna detaljplanen ger förutsättningar för att uppföra cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. Planen tillåter förutom bostäder även centrum- och handelsverksamhet, främst i den västra delen av planen.


Jag har en fråga!

Har du frågor om boende i Munkedals kommun är du välkommen att höra av dig via e-post: planbygg@munkedal.se


Senast ändrad: