Villatomter

Villatomter

Längtar du efter en egen villatomt med plats för livet?

I Munkedals kommun hittar du rymliga och prisvärda villatomter nära både samhälle och natur. Kombinationen av ett bra läge mellan Göteborg och Oslo, bra pendlingsmöjligheter och låga tomtpriser ger goda möjligheter för både husbygge och balans i livet.

Bergsäter - Munkedal

Bild på landskap med gröna ängar, skog och vatten i fjärran

Arbetet med att ta fram 22 villatomter är färdigt och försäljning av tomterna ligger i närtid. Bergsäter ligger i södra delen av Munkedals tätort, omgivet av vacker kuperad natur och är framtaget tillsammans med privat exploatör. Här erbjuds naturskönt boende med goda pendlingsmöjligheter. Utbyggnad av gator, belysning och lekplats inom området påbörjades våren 2021.

Mer information om Bergsäter

Bergsäter ligger beläget i ett naturskönt och servicenära läge i södra delen av Munkedals tätort.


Tomterna har en storlek som varierar mellan drygt 1200- till 1700 m2.


Buss och tåganslutning finns vid Munkedal station drygt 500 meter norr om området. Det finns mycket goda möjligheter att resa kollektivt från denna hållplats mot Uddevalla och Strömstad. Området ligger även bara några minuters bilfärd från E6:ans avfart 99.


I den norra delen av området kommer det att anläggas en ny gångväg som kommer att anslutas till den befintliga gångvägen från Brudåsområdet till centrum. Från centrum kan man sedan på ett trafiksäkert sätt ta sig vidare till vårdcentralen, kyrkan och sedan skolan.


Planhandlingar


Digital kartaTomter och tomtpriser - Bergsäter

Kartvy över tomter

Tomternas storlek och pris

Nr

Preliminär areal

Pris

1

1540 m²

200000 kr

2

1560 m²

200000 kr

3

1630 m²

250000 kr

4

1770 m²

300000 kr

5

1640 m²

300000 kr

6

1530 m²

350000 kr

7

1660 m²

350000 kr

8

1400 m²

300000 kr

9

1510 m²

350000 kr

10

1340 m²

300000 kr

11

1730 m²

250000 kr

12

1740 m²

250000 kr

13

1370 m²

200000 kr

14

1500 m²

250000 kr

15

1230 m²

300000 kr

16

1430 m²

350000 kr

17

1420 m²

350000 kr

18

1420 m²

350000 kr

19

1400 m²

350000 kr

20

1420 m²

350000 kr

21

1480 m²

350000 kr

22

1630 m²

300000 kr

I priserna ingår inte anslutningsavgifter för vatten och avlopp, fiber, el etc.


Kontaktuppgifter Bergsäter

Tomt nr 1-7 och 20-22 förmedlas av Mariedalshus.

För att boka tomt och hus eller för mer information kontakta:

Fredrik Offesson

0709-282621

Info@mariedalhus.se

 

Övriga tomter 8-19 förmedlas av Munkedals kommun.

För mer information kontakta Henrik Gustafsson:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Korpås - Munkedal

Drönarbild över ett område med äng och vägar

Området Korpås ligger i norra delen av Munkedals samhälle i vackert kulturlandskap. Detaljplanen för området innehåller ca 20 tomter där sju är kommunens och resterade en privat exploatörs.

Mer information om Korpås

Området ligger naturskönt i utkanten av Munkedals tätort och ger mycket goda möjligheter för ett attraktivt boende. Planområdet gränsar till områden med stora natur‐ och rekreationsvärden.

 

Utbyggnad av den kommunala delen av planområdet är planerad till 2021-2022. Utbyggnaden avser ny gata i området, belysning, iordningsställande av parkmark etc.

 

Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1600 m² och pris per tomt är 200 000 kr exklusive vatten och avlopp.


Planhandlingar


Digital kartaTomter och tomtpriser - Korpås

Översiktsbild över tomtritning

Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1600 m² och pris per tomt är 200 000 kr exklusive vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter Korpås

För mer information kontakta Henrik Gustafsson:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Möe - Munkedal

Flygfoto över bostadsområde

Området ligger i norra delen av Munkedal nära både natur och service vid Möe kapell och är omgivet av vacker kuperad natur. Tomterna är högt belägna, delvis med vidsträckt utsikt mot söder och väster. Gång- och cykelväg planeras till Bruksskolan där det även finns förskola. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns.

Mer information om Möe

Allmän och kommersiell service finns i Munkedals centrum ca 3 km söder om planområdet. Ett visst utbud av kommersiell service finns också på Stale, bl a livsmedelsbutik. Bruksskolan, med låg- och mellanstadium, ligger ca 1 km öster om planområdet.


Munkedals högstadium, Kungsmarksskolan, finns vid Fossvägen på ca 2 km avstånd. På Stale och Önnebacka finns förskola.
Idrottsplatsen ligger ca 1 km söderut.


Området utgörs av naturmark som sluttar mot söder och väster. Området är vackert och har kvaliteter som strövområde, men då det inte finns någon bebyggelsekoncentration i närheten har området idag ett relativt lågt nyttjande. Det finns tillgång till större, sammanhängande friområden i närheten, bl a norr om planområdet. Det går en stig genom området, mot norr, och denna kan anslutas till vändplanen på den föreslagna gatan i väster vilket även fortsättningsvis gör det möjligt att nå naturområdena norr om planområdet.


En mindre lekplats finns i kanten av området.


Gångbana finns utmed Sörbygdsvägen från Möevägens anslutning fram till Bruksskolan. Vidare finns gångbana utmed Stalevägen ner till Kviströmsvägen. En gångväg som ansluter de nya gatorna till Möevägen föreslås inom planområdet.


För att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn i det nya området kommer kommunen att anlägga gångbana utmed Möevägens västra/norra sida, från tillfartsvägen till området fram till SörMöevägen mot söder.


Planhandlingar


Digital kartaTomter och tomtpriser - Möe

Karta med tomtgränser

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. vatten och avlopp)

Möe 1:137

1211 m²

404 800:-

Möe 1:138

1014 m²

404 800:-

Möe 1:139

1084 m²

404 800:-

Möe 1:140

1134 m²

404 800:-

Möe 1:146

996 m²

454 800:-

Möe 1:147

1204 m²

Såld

Möe 1:149

1295 m²

329 800:-


Kontaktuppgifter Möe

För mer information om tomterna på Möe - kontakta:

 

HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32

 

Nedre Lycke - Munkedal

3D-skiss över husområde

3D-skiss över område. Bild: Bohus-Villan.

Området ligger i ett naturskönt område i norra delen av Munkedals samhälle, cirka 700 m från Bruksskolan. Tomterna har varierande storlek och pris per tomt är 204 800 kr inklusive vatten- och avlopp.

Mer information om Nedre Lycke

Nedre Lycke ligger beläget på Stale i Munkedal, 10-15 minuters promenadväg från skola, förskola och livsmedelsbutik. Till Munkedals centrum tar det cirka 5 minuter med bil och då når du apotek, livsmedelsbutiker, frisör, systembolag med mera.

Nedre Lycke ligger i ett naturskönt område med närhet till paddling, fiske, upplyst motionsspår och ridskola.

 

Tomterna på Nedre Lycke förmedlas av Bohus-Villan.


Digital kartaKontaktuppgifter Nedre Lycke

För mer information kontakta Bohus-Villan.


Bo Josefsson

Bo@bohus-villan.se

0723-18 30 50


Tegelverket - Munkedal

Illustrationskarta bostadsområde

Området ligger i nordvästra delen av Munkedals tätort, nära skola, barnomsorg, äldreboende och affärer. Tomterna är mellan 340 och 790 kvm och bebyggs av flera exploatörer.

Kontaktuppgifter Tegelverket

Myrbotten - Munkedal

Kartvy tomter

Området ligger naturnära i norra delen av Munkedal och det är mycket nära till barnomsorg och grundskola. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns.

Mer information om Myrbotten

Lotterna A och B på 1:2 kan bebyggas med villor, par- eller fyrbohus.

 

Anmärkning: Pris per styck är 250 000 kr, plus 45 000 kr för varje tillkommande lägenhet utöver den första.


Digital kartaTomter och tomtpriser - Myrbotten

Kartvy tomter

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. VA)

Munkedal 1:2 Lott A

Ca 1200 m²

Från 250 000:- Se anm.

Munkedal 1:2 Lott B

Ca 1100 m²

Från 250 000:- Se anm.

Kontaktuppgifter Myrbotten

För mer information om tomterna - kontakta:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Tyft - Dingle

Kartvy tomter

Tomterna i området ligger vackert och naturnära i sydöstra delen av Dingle. Kommunalt VA i tomtgräns.

Mer information om Tyft

Tomterna i området ligger vackert och naturnära i sydöstra delen av Dingle. Kommunalt VA i tomtgräns.


Digital kartaTomter och tomtpriser - Tyft

Kartvy tomter


Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. VA)

Tyft 1:139

900 m²

216 800:-

Tyft 1:140

1008 m²

216 800:-

Tyft 1:142

1029 m²

216 800:-

Tyft 1:143

894 m²

216 800:-

Tyft 1:144

739 m²

216 800:-


Kontaktuppgifter Tyft

För mer information om tomterna - kontakta:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Strandvägen och Klövervägen - Hällevadsholm

Flygbild över Hällevadsholms tätort

Tomterna ligger belägna i centrala Hällevadsholm nära sjöarna Vässjevattnet och Kolstorpevattnet samt nära skola och dagis. Bra kommunikationer med närhet till tågstation och busshållplatser. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns

Mer information om Strandvägen och Klövervägen

Tomter och tomtpriser - Strandvägen

Flygfoto med tomtmarkeringar

Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris

Vässje 3:3

821 m²

166 800:- inkl. VA

Vässje 3:4

766 m²

166 800:- inkl. VA

Vässje 3:6

 922 m²

146 800:- inkl. VA


Tomter och tomtpriser - Klövervägen

Flygfoto med tomtmarkeringar
 Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl.VA)

Vässje 2:49

836 m²

216 800:-

Vässje 2:53

759 m²

216 800:-

Vässje 2:56

816 m²

Såld

Vässje 2:58

1264 m²

216 800:-

Vässje 2:59

854 m²

216 800:-

Vässje 2:61

862 m²

216 800:-


Kontaktuppgifter Strandvägen och Klövervägen

För mer information om tomterna - kontakta:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Villatomter - Hedekas

Flygfoto över landskap och tätort

I de norra delarna av Munkedals kommun hittar du natursköna Sörbygden. Naturen är bergig och rik på sjöar, mossar, skog, vildmark, friluftsliv och historia. Området har Kynnefjäll som naturlig avgränsning i väster och i öster finns gränsen till Dalsland. Tätort i Sörbygden är Hedekas med bland annat affär, kiosk, postombud, drivmedel och matservering.

Tomter och tomtpriser - Cyklamenvägen

Flygfoto med tomtmarkeringar

Området ligger i södra delen av Hedekas. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns.

 

 Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. VA)

Krokstads-Hede 1:79

862 m²

166 800:-

Krokstads-Hede 1:80

814 m²

166 800:-

Krokstads-Hede 1:81

813 m²

166 800:-

Krokstads-Hede 1:82

815 m²

166 800:-

Krokstads-Hede 1:83

814 m²

166 800:-

Krokstads-Hede 1:84

962 m²

166 800:-

 

Tomter och tomtpriser - Kung Sverres väg

Flygfoto med tomtmarkeringar

Två tomter på Kung Sverres väg. Tomterna ligger naturnära i norra delarna av Hedekas. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns.

 

 Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl.VA)

Krokstads-Hede 1:65

789 m²

166 800

Krokstads-Hede 1:67

716 m²

166 800

 

Tomtområde - Sandåkersvägen

Flygfoto med tomtmarkeringar

Området är beläget i östra delen av samhället och består av ett antal avstyckningsbara tomter. Möjlighet finns för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter Möe

För mer information om tomterna - kontakta:


HENRIK GUSTAFSSON

Avdelningschef Plan, bygg och MEX

henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32


Jag har en fråga!

Har du frågor om boende i Munkedals kommun är du välkommen att höra av dig via e-post: planbygg@munkedal.se

Senast ändrad: