Anpassad gymnasieskola

Från 1 juli 2023 skiftar Gymnasiesärskoleprogrammen namn till Anpassad gymnasieskola.


Anpassad gymnasieskola är till för dig som har en dokumenterad utredning som styrker en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan har.


Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform där studier bedrivs i fyra år. Eleven ansöker till ett nationellt program eller till ett ämnesområde med en individuell anpassning. Varje elev har en individuell studieplan som följs upp och revideras vid behov.

 

Eleven studerar mot kunskapsmål är en del utav utbildningen och en annan del är att förbereda eleven inför framtiden. Att skolan tillsammans med elev skapar förutsättningar till en aktiv fritid, ett motiverande arbete och ett boende med delaktighet och inflytande.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist