Stipendier och fonder

Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november. En sammanställning av fonderna med beskrivning av målgruppen finns här på sidan. Länkar till ansökningsblanketter hittar du i rutan Relaterad information.

Avdelning stöd

 • Stiftelsen Håby dispensärs barnkolonifond
  Fondens ändamål är att av nettoavkastningen lämna understöd till behövande barn inom Munkedals kommun. 

Barn och utbildning

 • Stiftelsen H D Magnussons donationsfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stipendium åt studerande från före detta Sörbygdens kommun motsvarande Krokstads, Hedes och Sannes församlingars geografiska område. Stipendiet ska utgå till studerande som bedriver högre studier och då företrädesvis för utbildning till präst, lärare vid obligatoriska skolan, läkare eller ingenjör. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodose med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen Viktor Magnussons premiefond
  Avkastningen ska årligen delas ut som premier till de elever i folkskolan (grundskolan) som gjort sig förtjänt av dem. Premierna ska i första hand delas ut till mindre bemedlade elever från Valbo-Ryrs församling.

Övriga fonder

 • Stiftelsen Fosserska vägfonden
  Räntorna på grundkapitalet ska vart, vartannat eller senast vart tredje år användas till "åstadkommande av nödiga förbättringar av vägarna inom socknen (Svarteborg), främst vägen (1915) mellan Kroksta och Svarteborg (via Grinås), som ligger inom Svarteborgs socken och dels anläggga en väg från Kärnsjön till Torfve". Den ska stå under kommunalstämmans kontroll.

  Ansökan skickas till:
  Munkedals kommun
  Fosserska vägfonden ekonomiavdelningen
  455 80 Munkedal

Andra bidrag, stipendier och priser

Föreningar kan söka bidrag för sin verksamhet, på sidan Bidrag, stöd och stipendier kan du läsa mer om detta.

 

Munkedals kommun ger även årligen stipendier och priser till olika personer, grupp av personer, föreningar eller liknande som gjort värdefulla insatser under året som gått. Via länkarna nedan kan du läsa mer om respektive stipendie och pris.

 

Fritidsstipendier och fritidspris

Kulturstipendier och kulturpris

Folkhälsopris och civilkuragepris

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Henriette Alsterlin