LSS och SFB, Stöd och service

Verksamheten ansvarar för stöd och service till personer med funktionshinder och som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


I lagen finns specifikt angivet vad man kan få hjälp med. Lagen om särskilt stöd

Lagen omfattar följande insatser:

Hur får man stöd?

För att få stöd ansöker man hos LSS-handläggare vid Biståndsenheten, se kontaktruta. LSS-handläggaren ansvarar för utredningar och beslut om insats och finns på Centrumvägen 6.


Lagen talar också om vem som kan få stöd och service om man har behov av hjälp. Dessa grupper är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskadade och personer med stora och varaktiga funktionshinder, som dagligen har ett omfattande hjälpbehov.

Öppna jämförelser LSS

Resultat och jämförelser mellan Munkedal och övriga kommuner

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann