Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Foto på en vattenfärgspalett som ligger på ett bord.

Ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl behöva tillsyn före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier.


Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann