Ledsagarservice

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.


Ledsagarservicen innebär att den enskilde genom stöd av en annan person/ledsagare ges möjlighet att komma ut bland andra för att till exempel delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att kunna besöka vänner.


Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.


För med information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann