Ledsagarservice

Foto på två personer som är ute och går. Bilden visar bara mittparten av kropparna och man ser att den ena håller kring den andres arm.

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.


Ledsagarservicen innebär att den enskilde genom stöd av en annan person/ledsagare ges möjlighet att komma ut bland andra för att till exempel delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att kunna besöka vänner.


Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.


För med information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann