Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en person som ställer sig till förfogande som medmänniska för en person med funktionshinder som behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor och för att komma ut i samhället.


En kontaktperson kan ge hjälp till att delta i olika aktiviteter och vara någon som följer med dit och därifrån och att vara tillsammans med under tiden aktiviteten pågår. Någon annan kan behöva någon att regelbundet prata och umgås med.


Kontaktperson kan beskrivas som ett icke-professionellt stöd som ges av någon med stort engagemang och intresse för andra människor.


Kontaktperson kan också vara ett bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL.


För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta. 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann