Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:


  • Omsorgstagarna/patienterna ska få en säker vård och behandling av god kvalitet.
  • Rutiner för läkarkontakter upprättas och efterlevs
  • Läkemedelshantering följer gällande lagstiftning
  • Journalföring av patienter följer gällande lagstiftning
  • Medicintekniska produkter tillhandahålls
  • Rutiner gällande sekretesslagstiftningen är säkra och välfungerande,
  • Besluten om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna.

 

Anmälan görs enligt Lex Maria om en patient drabbas eller utsätts för allvarlig skada i samband med vård eller behandling.


Lex Sarah-ärenden görs till respektive enhetschef som ansvarar för verksamheten.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann