Riskobjekt

Sevesodirektivet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.


I Munkedals kommun ligger det ansvaret hos Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

 

Läs mer om Seveso på msb.se


Riskobjekt i Munkedals kommun

I Munkedals kommun finns tre riskobjekt utifrån Seveso-lagstiftningen:

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg