Krisberedskap

Beredskap inför extraordinär händelse i Munkedals kommun

Det moderna samhällets sårbarhet visar sig snabbt vid till exempel ett större strömavbrott, om ett åsknedslag förstör en telefonväxel eller vid en brand i ett varulager. Vid en samhällsstörning, ställs större krav på kommunens organisation än i normalfallet. Det krävs ett samordnat agerande och förmågan att ge och ta emot information måste utökas.


För att bättre motsvara dessa krav finns "Krisledningsplan Munkedals kommun", se under Relaterad information.


Krisberedskapsarbetet tar sikte på krisens tre olika faser: före, under och efter. Därmed är det förebyggande arbetet innan händelsen inträffar särskilt viktigt och är den största delen av krisberedskapsarbetet.


Vill du läsa mer om hur Munkedals kommun arbetar övergripande med krisberedskap kan du läsa "Plan för Munkedals kommuns krisledningsarbete", se under Relaterad information.

 

112 SOS Alarm

Nödnumret 112 ska du ringa om du är i akut behov av ambulans, räddningstjänst/brandkår, polis, flygräddning, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, med mera. Nödnumret 112 är det gemensamma nödnumret i Europa.


När du når SOS-centralen ska du berätta följande:

  • vad som har hänt
  • var det har hänt
  • vilket telefonnummer du ringer ifrån

Varningssignalen VMA

Varningssignalen "Viktigt meddelande" och "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.


Om varningssignalen går på annan tid än när larmsystemet testas:

  • gå inomhus stäng dörrar, fönster och ventilation
  • följ aktuell information på www.munkedal.se
  • lyssna på lokalradion i P4 för mer information

Signalen "Viktigt meddelande"

Varningssignalen består av: 7 sekunders signal - därefter 14 sekunders uppehåll - därefter 7 sekunders signal. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen "Faran över"

"Faran över" är en cirka 30 sekunder lång signal.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg