Galgeberget

Galgbacken, illustration

Galgen var väl synlig från vägen för resande

Arkeologisk undersökning Munkedal

År 2011 och 2012 genomfördes Västsveriges första arkeologiska undersökning av en avrättningsplats, galgen i Foss, Munkedal.

 

Alldeles bakom ishallen i centrala Munkedal göms spår av en mörk epok i vår historia. Där ligger Tunge härads avrättningsplats, som användes åtminstone från 1500- till 1800-talet.

 

På Foss Östergårds marker nära Foss kyrka finns Galgeberget. Den ligger cirka 500 meter öster om kyrkan, på en markant höjd, precis bakom Skogsvallen och inom synhåll från centrum och vårdcentralen. Idag är berget bevuxet med tall, ek, bok och hassel. Inga synliga spår finns kvar efter galgen, åtminstone inte för ett otränat öga. På höjdens östra sida finns tre stenar i en triangel med omkring tre meters sida. Stenarna är knappt en meter stora. Möjligen har de utgjort markering eller fundament för galgen.

 

Utgrävningarna väckte stort allmän intresse där drygt 500 personer tog del av visningarna som genomfördes för bland annat skolklasser. Den arkeologiska utgrävningen ingick som en del i EU-projektet IKON.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson