Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år.


Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna verksamhet.


Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga ingen verksamhet under skolloven.


Vid ansökan uppge allmän förskola som verksamhetsform istället för barnomsorg. Ansökan barnomsorg.


Mer information om allmän förskola hittar du i häftet Regler, rutiner och avgifter som finns under Relaterad information


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson