Ansök eller säg upp plats

Ansök om plats

Du ansöker om en barnomsorgsplats via e-tjänst (se länk nedan). Det är samma ansökan oavsett om du söker förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemsplacering. Ansökan gäller både för önskad placering vid våra kommunala verksamheter samt till kommunens privata förskola. Ansökan till de privata dagbarnvårdarna sker däremot direkt via Ekoleks hemsida. Mer information hittar du under sidan förskolor och pedagogisk omsorg.


Ansökan bör göras i god tid, fyra till sex månader innan placering önskas. Tänk på att önska startdatum några veckor innan arbete och studier börjar, så det finns tid för inskolning. Vid ansökan till förskola glöm inte att uppge om du önskar vanlig barnomsorgsplats eller endast allmän förskola.


Det är viktigt att ni redan i samband med ansökan tar kontakt med förskoleadministratör för att informera om sådant som har stor betydelse för barnets placering. Det kan gälla särskilda behov eller allergier. Genom att vi i god tid får vetskap om sådant, kan vi på bästa sätt planera för bästa tänkbara barnomsorgsplacering.

 

Har du eller ditt barn inte fullständigt personnummer eller exempelvis skyddade personuppgifter så är det också viktigt att ni tar kontakt med kommunens förskoleadministratör för vidare information om hur ni ska gå tillväga för att göra er ansökan.

Placering

Vid ansökan till våra kommunala verksamheter har föräldrar möjlighet att lämna önskemål om placeringsställe, men turordningen och placering gäller bara för område och önskad verksamhetsform. Vi försöker tillgodose önskemål men placering sker alltid utifrån verksamheternas bästa. Vi strävar efter att få så bra balans det är möjligt på våra avdelningar. Det innebär att man kan få erbjudande om annan förskola/pedagogisk omsorg inom området än det man önskat. Fritidsplacering erbjuds alltid på den skola där barnet går.

Bekräftelse

Efter ansökan får vårdnadshavare en köbekräftelse och barnet får köplacering utifrån ansökningsdatum. Erbjudande om placering sker normalt inom fyra månader.


Innan ni gör er ansökan var vänlig och läs Regler, rutiner och avgifter som finns under Relaterad information.

Ansök om plats (inlogg via BankID)

Ansök om barnomsorg i annan kommun

Nyplacering i annan kommun

Det är barnets folkbokföringskommun som har ansvar för att erbjuda en förskole- eller fritidshemsplacering. Önskar vårdnadshavare barnomsorg i annan kommun måste ansökan om en sådan placering göras. Anledningen kan vara att man bor nära kommungräns och eller att vårdnadshavare arbetar i annan kommun och därför önskar barnomsorg där. Ansökan görs och signeras av vårdnadshavarna, hemkommunen får yttra sig och mottagande kommun beslutar därefter om placering i annan kommun beviljas. Utöver denna ansökan måste vårdnadshavare kontakta mottagande kommun och ställa upp sig i deras ordinarie kösystem för barnomsorgsplacering.

Önskemål om att gå kvar

Ansökan om förskole-/fritidsplacering i annan kommun måste också göras om en familj ska flytta till annan kommun men önskar ha kvar förskole- eller fritidsplacering i den nuvarande kommunen. Ansökan görs och signeras av vårdnadshavarna, nya hemkommunen ska yttra sig och den tidigare hemkommunen beslutar om fortsatt placering beviljas.

Placering i två kommuner

Munkedals kommun beviljar inte barnomsorgsplacering i två kommuner samtidigt, även om vårdnadshavare bor i olika kommuner. Grundregel är att barnomsorgsplacering sker i barnets folkbokföringskommun. Har vårdnadshavare önskemål om något annat får de gemensamt ansöka om placering i annan kommun.


Ansök om förskole- /fritidsverksamhet i annan kommun

Säg upp plats

Vill du säga upp plats för ditt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemsverksamhet gör du det via e-tjänst (se länk nedan).


För att kunna säga upp en plats inom barnomsorgen krävs det att du har mobilt BankID. Detta för att säkerställa att det är barnets vårdnadshavare som avslutar placeringen. Det gäller för samtliga verksamheter, även fritidshemsplacering.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och avgift debiteras under denna tid oavsett om platsen nyttjas eller inte. Sker uppsägning på grund av byte till privat verksamhet inom kommunen är uppsägningstiden istället en månad. Uppge i så fall byte till privat alternativ vid uppsägningen.

Säg upp plats (inlogg via BankID)

Vanliga frågor om Edlevos webbtjänst

På sidan Edlevo, under Digitala system, har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om Edlevos webbtjänst för barnomsorg.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson