Avgifter och regler

Bild på ett ljushårigt barn som hålls i famnen av en vuxen kvinna.

Avgifter

I Munkedals kommun tillämpas maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att man betalar viss procent av hushållets bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Du registrerar din inkomst via vår digitala e-tjänst för barnomsorg. För att registrera inkomst krävs det att du loggar in med BankID.

Lämna inkomstuppgift ( inlogg via BankID)


Avgiftsnivåerna för den statliga maxtaxan indexeras årligen.


Nedanstående taxa gäller i Munkedals kommun från

2021-01-01 till och med 2021-12-31. Inkomsttaket är 50 340 kronor per månad.

Förskolebarn/pedagogisk omsorg (1-6 år)

Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1 510 kr/mån

Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 503 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift

Skolbarn (6-13 år)

Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 503 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 503 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift


Föräldraavgift betalas under årets alla månader med start från första inskolningsdag. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande 50 340 kronor, dvs maxavgift.

Regler

För mer information om avgifter samt övriga regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem se vårt informationshäfte - Regler, rutiner och avgifter under Relaterad information.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson