Introduktionsprogrammen

Gymnasieskolans Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program.


Behörighetskraven för nationellt program är godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen.


Det finns fem olika Introduktionsprogram och vilket du ska gå beror på din situation och dina mål. De fem introduktionsprogrammen är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Vilket program du ska gå bestämmer vi tillsammans

Om du ska gå ett introduktionsprogram kontaktar vi dig för att boka in ett möte i juni. Om du redan tidigare vet, eller tror att du ska gå ett introduktionsprogram, så ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt. På mötet bestämmer vi tillsammans hur du ska lägga upp dina studier på ett av programmen. Det som avgör vilket program du ska gå är vilket mål du har med utbildningen.

Behörig till programmen

Det finns inga behörighetskrav till Introduktionsprogrammen.

Vad är ditt mål med att gå på ett Introduktionsprogram?

  • Att komma in på ett nationellt program
  • Att komma ut på arbetsmarknaden
  • Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program
  • Jag vet inte vad jag vill

Mål: Att komma in på ett nationellt program

Om ditt mål är att komma in på ett nationellt program men du saknar behörighet till programmet, kan du läsa upp dina högstadiebetyg på Preparandutbildningen. Programmet utformas efter dina behov och målet är att du inom ett år ska läsa upp de betyg du saknar för att få behörighet att söka det nationella program du vill.

Mål: Att komma ut på arbetsmarknaden

På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer du och vi på skolan tillsammans. Yrkesintroduktionen kan utformas på många olika sätt men bygger på att du först ska hitta ett yrke som passar dig och att vi därefter tillsammans lägger upp en plan för hur du ska nå ditt mål och bli anställningsbar.

Mål: Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program

Om du nyligen anlänt till Sverige och behöver extra träning i det svenska språket, innan du är redo för att börja på ett nationellt program, ska du gå Språkintroduktion. Språkintroduktionen kan kombineras med kurser i annat än svenska eller med praktik, beroende på dina behov och förutsättningar.

Jag vet inte vad jag vill

Om du inte är behörig till ett nationellt program och är osäker på vilket nationellt program du vill söka eller om du inte vet vad du vill göra i framtiden, kan du gå Individuellt alternativ. Din utbildning utformas då specifikt efter de behov och önskemål du har, så att du ska kunna hitta det som passar dig för att ta dig vidare. Målet med din utbildning på det Individuella alternativet varierar beroende på dina förutsättningar och önskemål.


Läs mer om de fem programinriktingarna på Skolverkets webbsida.

Schema

Här finns länk till skolans schema.

Matsedel

Här finns länk till veckans matsedel i matsalen.

Kontakt

Klicka på namnet på personen i listan du vill kontakta för att skicka e-post till hen.


Kontaktuppgifter Introduktionsprogrammen

Namn

Befattning

Telefon

Martin Olsson

Rektor

0524-180 32

Anna Talarczyk

Biträdande rektor

0524-799 532

Catarina Jacobson

Samordnare

0524-183 09

Camilla Kristiansson

Specialpedagog

0524-184 71

Sofie Gustafsson

Socialpedagog

0524-799 555

Kamran Mishdar

Socialpedagog

0524-799 551

Anna Aronsson

Lärare

0524-180 15

Magnus Ogemark

Lärare

0524-799 556

Elin Lindblad

Lärare

0524-182 59

Håkan Savik

Lärare

0524-799 550

Jenny Holm Kjellsson

Lärare

0524-182 09

Eleonor Johansson

Lärare

0524-183 08

Salah Abdulla

Lärare

0524-182 59

Gunnel Holm

Lärare

0524-184 30

Ann Kullberg Liljegren

Lärare

0524-182 59

Marina Garcia Tolleson

Lärare

0524-183 08

Jennie Pedersen

Elevassistent

0524-182 27


Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist