Munkedals kommunvapen

Meny

Introduktionsprogrammen

Gymnasieskolans Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program.


Behörighetskraven för nationellt program är godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen.


Det finns fem olika Introduktionsprogram och vilket du ska gå beror på din situation och dina mål. De fem introduktionsprogrammen är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.


Utbildning på distans införs för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun

Från och med imorgon tisdag 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tillsvidare.

När ny information kommer meddelas detta.

Beslutet är fattat på delegation av barn och utbildningsnämndens ordförande. Det är en proaktiv försiktighetsåtgärd med tanke på samhällsutvecklingen av coronaviruset i stort och den riskbedömning som är gjord i kombination med elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildning via distans.


Munkedals kommun står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna och följer deras råd och riktlinjer, vilket i dagsläget inte omfattar stängning av skolor. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs således inte, utan skiftar till att bedriva distansutbildning. Detta beslut omfattar äldre elever som inte är beroende av vårdnadshavares tillsyn i hemmet, vilket minskar risken för vårdnadshavares frånvaro i viktiga samhällsfunktioner. Dessa verksamheter har redan goda digitala förutsättningar för distansundervisning.


Beslutet innebär att elever på Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning generellt inte ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. Undervisningen kommer istället att ske på distans och följa planerat schema, undantaget vissa yrkesutbildningar, samt kortkurser, i samråd med respektive lärare.


För de elever som av någon anledning inte har möjlighet till internetuppkoppling eller på annat sätt har svårt att följa distansutbildning kommer anvisade lokaler och individuella lösningar att erbjudas. Mer information till berörda elever kommuniceras genom skolans ledning eller undervisande personal.


Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna för att arbeta. Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Munkedals kommun som huvudman. I dagsläget finns inget beslut om distansutbildning för högstadiet.


I dagsläget finns inga direktiv från regeringsnivå om stängning av skolverksamhet. Eftersom läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar för om vidare åtgärder skulle behövas i samtliga skolverksamheter.


Vilket program du ska gå bestämmer vi tillsammans

Om du ska gå ett introduktionsprogram kontaktar vi dig för att boka in ett möte i juni. Om du redan tidigare vet, eller tror att du ska gå ett introduktionsprogram, så ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt. På mötet bestämmer vi tillsammans hur du ska lägga upp dina studier på ett av programmen. Det som avgör vilket program du ska gå är vilket mål du har med utbildningen.

Behörig till programmen

Det finns inga behörighetskrav till Introduktionsprogrammen.

Vad är ditt mål med att gå på ett Introduktionsprogram?

  • Att komma in på ett nationellt program
  • Att komma ut på arbetsmarknaden
  • Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program
  • Jag vet inte vad jag vill

Mål: Att komma in på ett nationellt program

Om ditt mål är att komma in på ett nationellt program men du saknar behörighet till programmet, kan du läsa upp dina högstadiebetyg på Preparandutbildningen. Programmet utformas efter dina behov och målet är att du inom ett år ska läsa upp de betyg du saknar för att få behörighet att söka det nationella program du vill.

Mål: Att komma ut på arbetsmarknaden

På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer du och vi på skolan tillsammans. Yrkesintroduktionen kan utformas på många olika sätt men bygger på att du först ska hitta ett yrke som passar dig och att vi därefter tillsammans lägger upp en plan för hur du ska nå ditt mål och bli anställningsbar.

Mål: Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program

Om du nyligen anlänt till Sverige och behöver extra träning i det svenska språket, innan du är redo för att börja på ett nationellt program, ska du gå Språkintroduktion. Språkintroduktionen kan kombineras med kurser i annat än svenska eller med praktik, beroende på dina behov och förutsättningar.

Jag vet inte vad jag vill

Om du inte är behörig till ett nationellt program och är osäker på vilket nationellt program du vill söka eller om du inte vet vad du vill göra i framtiden, kan du gå Individuellt alternativ. Din utbildning utformas då specifikt efter de behov och önskemål du har, så att du ska kunna hitta det som passar dig för att ta dig vidare. Målet med din utbildning på det Individuella alternativet varierar beroende på dina förutsättningar och önskemål.


Läs mer om de fem programinriktingarna på Skolverkets webbsida.

Schema

Här finns länk till skolans schema.

Matsedel

Här finns länk till veckans matsedel i matsalen.

Kontakt

Klicka på namnet på personen i listan du vill kontakta för att skicka e-post till hen.


Kontaktuppgifter Introduktionsprogrammen

Namn


Telefon

Henrik Oleskog

Rektor

0524-182 28

Martin Olsson

Biträdande rektor

0524-180 32

Catarina Jacobson

Samordnare

0524-183 09

Camilla Kristiansson

Specialpedagog

0524-184 71

Sofie Gustafsson

Socialpedagog

0524-799 555

Kamran Mishdar

Socialpedagog

0524-799 551

Niklas Kjellsson

Lärare

0524-183 08

Anna Aronsson

Lärare

0524-182 59

Magnus Ogemark

Lärare

0524-799 556

Elin Lindblad

Lärare

0524-182 59

Håkan Savik

Lärare

0524-799 550

Jenny Holm Kjellsson

Lärare

0524-182 59

Eleonor Johansson

Lärare

0524-182 59

Salah Abdulla

Lärare

0524-182 59

Edrees Amini

Lärare

0524-182 59

Gunnel Holm

Lärare

0524-184 30

Gunilla Falck

Lärare

0524-184 30

Christine Polhem

Lärare

0524-182 59

Sami Almahrous

Lärare

0524-182 59

Ann Kullberg Liljegren

Lärare

0524-182 59

Marina Garcia Tolleson

Lärare

0524-182 59

Lisa Jacobson

Lärarassistent

0524-182 27

Jennie Pedersen

Elevassistent


0524-182 27

Ayman Shehadeh

Språkstödjare

0524-182 59

Senast ändrad: 2020-06-25

Sidansvarig: Richard Lundqvist

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.