Elevinflytande

Du som elev har rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. Genom elevinflytande kan du på ett konkret sätt lära dig hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet såsom att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Du som elev ska ha möjlighet att fritt uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.

 

Elevinflytande främjar elevens förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte samma sak som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

 

Inom Munkedals gymnasieutbildning ges eleverna tillgång till inflytande genom upprättande av individuella studieplaner, klassråd och elevråd.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist