Mobilitetsveckan

I en stor kartmarkering syns stiliserad stadsmiljö med moln som går utanför kartmarkeringen. På den syns även illustrationer av figurer som åker buss, cyklar, går, åker moped och sparkcykel.

Vad är Europeiska mobilitetsveckan?

Europeiska mobilitetsveckanföre detta Trafikantveckan – är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Smart mobilitet och elektrifiering är viktiga pusselbitar på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

 

Kommuner och andra organisationer som deltar utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla om kollektivtrafik, gång och cykel, resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede