Skötsel av utemiljöer och trädgård

Personer som arbetar med en rabatt

Skötsel av utemiljöer, trädgårdar och parkanläggningar


44 veckors kurs - halvfart, distans

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?


Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.

Du lär dig även hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljöer och trädgårdar.


Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.


Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.


I utbildningen ingår även 3 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på en arbetsplats mellan olika träffar under termin 2.


Din kommande arbetsplats kan till exempel vara parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande eller anläggningsföretag.

Arbetssätt

Kursen startar med tre introduktionsdagar den 4 augusti.

Under året samlas ni till totalt 11 obligatoriska gemensamma träffar om vardera 3 dagar.

Vi arbetar då med praktisk undervisning, studiebesök, föreläsningar, med mera.


Under hemstudieperioderna har du kontakt med din lärare via internet. Tillgång till egen dator och internet krävs för att kunna delta i utbildningen.


Utbildningsort: Dingle


Tips om boende i skolans närhetWord


Utbildningstid: 2020-08-03--2021-05-28

Träffarna kommer att äga rum följande veckor: 35, 38, 41, 45, 49, 3, 7, 11, 15 och 21.


Distansutbildning: Kursen genomförs som en semi-distansutbildning med obligatoriska träffar.
Studietakten är halvfart


Skötsel av utemiljöer och trädgård

Kurs

Kurskod

Poäng

Trädgårdsanläggning 1

TRDTRÄ01

100p

Växtkunskap 1

VÄXVÄX01

100p

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100p

Trädgårdsmaskiner

TRSTRG0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100p

Summa


500p

.
Kostnader/utrustning: Litteratur, arbetskläder, skyddsskor, resor till APL plats, eventuellt boende med mera betalar du själv.


Förkunskaper:

Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,

Grundskolans Matematik


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg
Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Boende i Munkedal, Lysekil, Sotenäs ansöker direkt hos Kunskapens Hus. Länk till ansökan.


Sista ansökningsdag: 5 juni 2020


Studiemedel:

Sök på csn.selänk till annan webbplats


Utskrifts vänlig version av utbildningsinformationenPDF


Nypplanterat träd med skottkärra och jordsäck

Senast ändrad: 2020-08-19

Sidansvarig: Richard Lundqvist