Skötsel av utemiljöer och trädgård

Personer som arbetar med en rabatt

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?


Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.


Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor samt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.


Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.


I utbildningen ingår även ca 3 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på en arbetsplats.


Din kommande arbetsplats kan till exempel vara parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande eller anläggningsföretag.


Utbildningsort: Dingle


Utbildningstid: 2023-08-28-- 2024-05-31

Studietakten är halvfart under 40 veckor.

Lektionsbaserad utbildning 1,5 dag per vecka på skolan.


Skötsel av utemiljöer och trädgård

Kurs

Kurskod

Poäng

Trädgårdsanläggning 1

TRDTRÄ01

100p

Växtkunskap 1

VÄXVÄX01

100p

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100p

Trädgårdsmaskiner

TRSTRG0

100p

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100p

Summa


500p

.
Kostnader/utrustning:
Läromedel ca 2000 kr.
Du skall själv köpa skyddsskor och arbetskläder.


I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.


Eftersom APL företagen kan finnas på orter utanför Munkedal måste du som söker vara beredd att pendla dit, på de arbetstider som din APL plats har. Eventuella kostnader för resor till företagen betalar du själv.


Förkunskaper:

Godkända betyg i:

Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,


Vill du besöka denna utbildning:
Följ denna länk


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg.
Personligt brev.


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Länk till ansökan.


Sista ansökningsdag: 2 juni 2023


Studiemedel:

Sök på csn.se


Utskrifts vänlig version av utbildningsinformationen. Pdf, 2.1 MB.


Nypplanterat träd med skottkärra och jordsäck

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist