Processteknik

Utbildningen är för dig som vill arbeta som produktionstekniker, processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.


Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med
hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.


Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet. Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag. Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska.

Miljöhänsyn präglar allt arbete.


Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.


Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete


Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora expansioner och pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med flertalet industrier.


Yrkesteori genomförs på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal, under 3 dagar/vecka. Resterande dagar är självstudier och studiebesök..


Utbildningsort: Munkedal, Processtekniska gymnasiet


Utbildningstid: 2023-08-28-- 2024-05-31


Traditionell utbildning:
Schemalagda heltidsstudier under 40 veckor.


Planerad kursstart: 28 augusti 2023.


Processteknik

Kurs

Kurskod

Poäng

Industriautomation

INRIND0

100 p

Industritekniska processer 1

INUINU01

100 p

Miljö- och energikunskap

HÅLMIJ0

100p

Produktionskunskap 1

PRDPRO01

100p

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100p

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100p

Vatten– och processkemi

ENEVAE0

100p

Underhåll- driftsäkerhet

DRIUND0

100p

Handledarutbildning

KGYORI11H

50p

Studieintroduktion Ma/No

KGYORI11

50p

Summa:


900p


APL på 8 veckor genomförs inom Processindustrin.


Kostnader/utrustning:

Läromedel.
Du skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder.
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.


Förkunskaper:

Godkända betyg i:
Svenska grund/ Sva grund
Matematik grund


Vill du besöka denna utbildning:
Följ denna länk


Till ansökan ska bifogas:

Kopia på betyg från Gymnasieskola/Komvux

Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.
Ansökan


Sista ansökningsdag: 2 juni 2023


Studiemedel:

Sök på csn.se


Ytterligare information finner du du på Procestekniska gymnasiet.


Utskriftsvänlig version av utbildningsinformationen Pdf, 1.4 MB.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist