Måltidspedagogik

I Munkedals kommun arbetar förskolor och skolor tvärprofessionellt med att integrera mat och måltider i utbildningen. Utifrån sina respektive roller stöttar och utmanar pedagoger och kockar barnen i att utforska och lära om och med mat.


Genom att utgå från läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och milijö kan vi gemensamt öka barns intresse och förståelse för mat på ett enkelt och lustfyllt sätt. De övergripande målen är ökad matglädje och kunskap om hållbar mat.


Måltidspedagogik är ett förhållningssätt som innebär att pedagoger och kockar utifrån sina olika professioner tillsammans skapar förutsättningar för att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten.


Exempel på hur maten och måltiden används som verktyg i det pedagogiska arbetet i Munkedals kommun:

  • Inspirationsmaterial med månadens temagrönsak eller temalivsmedel finns tillgängig för kockar och pedagoger.
  • Återkommande utomhusmatlagning med pedagogiska aktiviteter kopplad till mat, måltid och pedagogik.
  • Skaparlådor för utforskande av mat som material finns på varje förskola och fritidshem. Råvaror beställs i dialog med köket.
  • Arbete med odling – process från jord till bord och tillbaka igen. Lärande om matens kretslopp och varifrån maten kommer.
  • Samtal kring hur vi kan minska matsvinnet och vart maten vi slänger tar vägen.
  • Kontinuerlig dialog med barn, elever och pedagoger för ökad delaktighet och inflytande. Återkommande önskeveckor, måltidsråd (skolan) och elevenkäter kopplat till måltiderna (skolan).
  • Gemensam fortbildning och samverkansträffar för måltidspersonal och pedagogisk personal.


I häftet Delad matglädje med många mervärden Pdf, 1.1 MB. finns mer information om måltidspedagogikarbetet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Sandra Ostwald