Kvalitet och hållbarhet

Genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna i den offentliga måltidsverksamheten bidra till minskad miljöpåverkan.


Läs om kommunens måltidsprojekt Ett nytt recept för skolmåltider i samverkan med Livsmedelsverket med flera.


Projektet Ett nytt recept för skolmåltider som kommunen är med i väcker stort intresse internationellt! I projektet samarbetar myndigheter och kommuner för att alla elever ska få äta skolmat som är bra för både hälsan och planeten och för att involvera barn och unga i omställningen till ett mer hållbart samhälle.


Måltidsprojektet har presenterats på FN:s toppmöte för ett hållbart livsmedelssystem, Food Systems Summit. Och under Sweden Innovation Days, i samband med världsutställningen i Dubai, var projektet ett av få som visades upp med en egen film. 5000 personer från mer än 90 länder deltog. Snacka om häftig spridning! Längre ner på sidan kan du se filmen..

Filmer om måltidsenhetens arbete

Nedan följer tre filmer som visar måltidsenhetens arbete med kvalitet och hållbarhet. Filmerna visar grönsakernas väg från jord till kök, hur köken arbetar med att lyfta fram maten i serveringen samt hur matresterna återvinns till en biologisk massa med hjälp av avfallsmaskinen GreenBox. Därefter följer även filmen om satsningen Ett nytt recept på skolmåltider som visades på världsutställningen.


.


Måltidsenhetens mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta så hållbart som möjligt. Begreppet hållbarhet rymmer såväl miljö- och ekonomiaspekter som social hållbarhet. Hälsa är också hållbarhet och kommunens måltider har stor betydelse i det främjande arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsosamma matvanor.

Mat från grunden

Måltidsenheten har som mål att maten ska vara lagad av råvaror med hög kvalitet och med så få tillsatser som möjligt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra måltider och satsar på att laga mat från grunden.

Hållbara råvaror

Vi använder råvaror i säsong och försöker erbjuda ekologiskt och närodlat i möjligaste mån. Vi använder hållbart fiskad fisk och när vi köper kött använder vi Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för animaliska livsmedel, vilka utgår från den svenska djurskyddslagen. Våra menyer planeras också med hjälp av en klimatdatabas som hjälper oss att göra klimatsmarta val.

Lokala leverantörer

Munkedals kommun har avtal med såväl stora som små leverantörer. Nedan följer några exempel:


 • Arla
 • Brastad bageri
 • Dinlge lantbruk
 • Fiskegrossisten i Lysekil
 • Hällehogens biprodukter
 • Ulkeröds gård
 • Klevs gård
 • Kustchark
 • Menigo
 • Rybergs charkuteri
 • Svensk fava
 • Widéngården


 

Ekologisk mjölk

I äldreomsorgen, förskolan och skolan serveras ekologisk mjölk.


Skolmjölken finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.


 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Sandra Ostwald