Specialkost och anpassad måltid

Bild på massor av plockade färska blåbär.

Vid behov av specialkost eller måltidsanpassningar i förskola/skola ska en digital ansökningsblankett i e-tjänsten fyllas i via länken längre ner på sidan. Vårdnadshavare ansöker för barn/elever upp till 18 år. Myndig elev ansöker själv.


För ansökan behövs bank-ID. Om du saknar bank-ID eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Medborgarcentrum på telefon 0524–18 000.


För ansökan om specialkost behövs läkarintyg eller journalutdrag som styrker att det finns medicinska skäl till specialkost.


För ansökan om anpassad måltid behövs ett intyg från rektor som styrker att anpassningarna är nödvändiga för att barnet/eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.


E-tjänsten gäller för alla barn/elever som har behov av specialkost och anpassade måltider i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. E-tjänsten gäller även för pedagogisk personal som har behov av specialkost.


Observera att ny anmälan ska göras inför varje nytt skolår eller vid nyinskrivning.


Det är av yttersta vikt att köket får utförlig information om specialkosten/måltidsanpassningen så att barnet garanterat får rätt kost och en bra måltid. Köket måste också ha möjlighet att kontakta er vid behov. Var vänlig meddela köket vid barnets frånvaro eller om behovet förändras.


I vår strävan att ständigt förbättra oss är det av stor vikt att avvikelser i vår verksamhet kommer oss till del. Om ditt barn får en födoämnesreaktion, fyll i:
Rapport av händelse vid en födoämnesreaktion Pdf, 68.1 kB..


Anmälan specialkost / anpassad kost


Till e-tjänst specialkost / anpassad kostVälkommen att höra av dig till oss på måltidsenheten om du har frågor och funderingar.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Johanna Bothén