Motorsågkörkort A, 1 dag

Bild på motorsåg som kapar en stock


Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).


  • Innehåller en dag med teori och praktiska övningar samt teoretiska och praktiska prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.
  • Du får låna skyddskläder och motorsåg av oss.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist