Truckutbildningar

Två personer på ett lager. En kör truck, en skriver i ett block.

Våra truckutbildningar ger dig grunderna i att på ett säkert och effektivt sätt hantera vald trucktyp.


Utbildningens längd beror på vilken/vilka trucktyper du har utbildningsbehov av, dina förkunskaper och fallenhet för att hantera en truck.


Detta avgör vad kostnaden för din utbildning blir, och priset tar vi fram tillsammans när vi ser dina behov.


Utbildningen omfattar en teoretisk del med skriftligt slutprov och praktiska övningar med tillhörande uppkörning.


Teori delen kan hållas i olika former digitalt , lärarledd eller i ljudform allt efter vad som passar er bäst eller hur behovet ser ut.


Du får lära dig grunderna i hur en truck fungerar, körning, skötsel, säkerhet, ergonomi, mm.


Utbildningens längd är minst 2 dagar och minst 4000kr plus moms.


De trucktyper vi erbjuder utbildning för är:

A2. Ledstaplare med eller utan åkplatta
A4. Låglyftare med eller utan åkplatta. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)

B1. Motviktstruck
B3. Skjutstativtruck

C2. Hjullastare


Vi kan även komma ut till er och genomföra en företagsförlagd utbildning.


Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, Användning av truckar:

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.

En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.Två elever som övningskör med truck i ett pallställ.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist