Motorsågkörkort AB för oerfarna, 4 dagar

Elev och lärare som kapar en stamm

Kursen är för dig som är nybörjare eller har liten erfarenhet av arbete med motorsåg. Ger dig kunskaper för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.


(Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt. Detta sker i kurs C)


Motorsåg nivå AB innebär att man kan arbeta med kapning och enklare trädfällning.


Uppfyller AFS 2012:01.


  • Innehåller en teoridag, två övningsdagar i skogen samt en provdag med teoretiska och praktiska prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.
  • Du får låna skyddskläder och motorsåg av oss.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist