Motorsågkörkort E, från lift

Person som står i skylift ock kapar ett träd

Kursen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

 
Observera att de biologiska och estetiska aspekterna kring trädbeskärning inte ingår.


Du måste inneha motorsågkörkort AB (utfärdat av Säker Skog), samt gällande utbildning för arbete från mobil arbetsplattform (skylift) för att kunna gå kursen.


  • Kursen pågår under en och en halv dag med löpande prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.
  • Medtag egna skyddskläder och motorsåg.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist