Motorsågkörkort C, avancerad fällning

Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.


Du måste inneha motorsågkörkort AB (Säker Skog) för att kunna gå kursen samt minst 80 timmars parktiskt arbete med motorsåg.

 

  • Kursen pågår under tre dagar med löpande prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.
  • Medtag egna skyddskläder och motorsåg.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist