Motorsågkörkort S Stormfälld skog

Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med till exempel stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.


Du måste inneha motorsågkörkort AB (Säker Skog) för att kunna gå kursen.


  • Kursen pågår under en och en halv dag med löpande prov.
  • Mat och litteratur ingår i priset.
  • Medtag egna skyddskläder och motorsåg till provdagen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist